Když se člověk rozhodne dozvědět se něco o Bitcoinu a kryptoměnách nabízí se obrovské množství zdrojů rozličné kvality.

Při pročítání informací a sledování rozhovorů o kryptu jsem si shromažďoval zajímavé odkazy. V tomto článku nabízím svůj přehled zdrojů. Seznam jsem rozdělil do několika úrovní podle komplexnosti a hloubky, do které se chcete ponořit.

Level 1

Kryptoměny: Bitcoin, Litecoin a ti druzí článek v češtině, který vysvětluje, co to kryptoměny vlastně jsou a jak fugují

Alza Krypto novinky ze světa kryptoměn

Petr Mára úplné základy o bitcoinu a jen po povrchu Jak nakoupit Bitcoin — krok za krokem

Názor Petra Máry Je Bitcoin měna budoucnosti?

Jan

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store